ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կառուցվածք


 ԱՀ Բնապահպանության և բնական ռեսուրսների

նախարար` Վազգեն Միքայելյան

հեռ.: 941603

 

 

Նախարարի առաջին տեղակալ` Արթուր Գաբրիելյան

հեռ.: 941603


 

           

Նախարարի տեղակալ` Արմեն Ավագյան

 հեռ.: 942915


 


Նախարարի տեղակալ` Գարի Գրիգորյան

հեռ.: 941701


 

 

 

Աշխատակազմի ղեկավար`  Էլինա Հայրապետյան     

հեռ.: 941298


I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Բաժնի պետ`Ժաննա Հարությունյան                                   

հեռ.: 971298


 

Բնական ռեսուրսների կառավարման և բնապահպանության քաղաքականության բաժին

Բաժնի պետ` Էլլադա Արամյան

հեռ.:  971298

 

 

Իրավաբանական, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բաժնի պետ` Մարթա Մկրտչյան

հեռ.: 942915


 

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ`  Նարինե Չալյան

 հեռ.: 940352


II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ


Բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների

կառավարման գարծակալությունԳործակալության պետի պաշտոնակատար`Կարեն Կիրակոսյան

հեռ.: 974128
 

Կենսառեսուրսների, ջրային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Բաժնի պետ` Աշոտ Հարությունյան       

հեռ.: 974128
Ընդերքի տրամադրման և օգտակար հանածոնների պաշարների բաժին

Բաժնի պետ` Վահրամ  Հայրապետյան

հեռ.: 961298


Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման բաժին

Բաժնի պետ` Գոհար Գրիգորյան  

հեռ.: 941701 

Բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչություն

Տեսչության պետ` Սևակ Ստեփանյան    

հեռ.: 970544


 


Կենսաբազմազանության և ջրերի ու մթնոլորտի վերահսկողության բաժին

Բաժնի պետ`Ռաֆիկ Մաթևոսյան     

հեռ.: 970544


 

Ընդերքի երկրաբանական և մարկշերդերական վերահսկողության բաժին

Բաժնի պետ`Տիգրան Ասրյան

 հեռ.: 970544Պետական ոչ արևտրային կազմակերպոություններ

<<Արցախանտառ>> ՊՈԱԿ

Տնօրեն` Արթուր Օհանյան

հեռ. 953301

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.