Ս.թ. դեկտեմբերի 11-ին  տեղի ունեցան Կաշենի լեռնահանքային կոմբինատին կից պղնձի հիդրոմետալուրգիական տեղամասի կառուցման և շահագործման  հարցի շուրջ հասարակական լսումներ

 

 

 


Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Արցախի անտառներում անտառահատումները և վառելափայտի արտահանումներն իրականացվում են գործող իրավական ակտերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով Արցախի ՊԲ-ի, հիմնարկ ձեռնարկությունների, Արցախի և ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության պահանջները:
<<Արցախանտառ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է վերահսկողություն, կատարվում ստուգողական ստուգումներ: Սոցիալական ցանցերում ցանկացած տեսանյութերի արձագանքվում է, նշելով հատատեղն ու համապատասխան փաստաթղթերը:
<<Արցախանտառ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրինությունը պատրաստ է, համաձայն վառելափայտի տրամադրած ֆոնդերի, ցանկացած սահմանն անցնող փայտանյութ տեղափոխող ավտոմեքենայի համար տրամադրել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը՝ ընդհուպ նշելով հատատեղերը: Անտառների լրիվությունը կատարվում է համապատասխան մասնագետների եզրակացության հիման վրա: Տեսանյութում նշված չէ հատված անտառի կոորդինատները՝ ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար: Անտառներում իրավախախտումները բացառելու գործում պատրաստ ենք համագործակցության:
Ձեր տեսանյութին ի պատասխան տեղեկացնում և հորդորում ենք Ձեզ, հաշվի առնելով Արցախի և ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի բնակչության սոցիալական վիճակը, չտարածել սխալ տեղեկություններ, լինել զուսպ, չպիտակավորել մի ողջ շրջանի ժողովրդին, հանդես չգալ ստուգողի դերում, քանի որ անտառների ստուգումներն իրականացվում են ԱՀ ստուգումների մասին օրենքի համապատասխան:
Ինչ վերաբերում է ձկների անկմանը, ապա
Խաչենի ջրամբարից վերցրվել է ջրի 4 փորձանմուշ և ուղարկվել ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիա։ Ջրի փորձանմուշի քիմիական հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան (ՍԹԿ) չի գերազանցել ոչ մի ցուցանիշ։
««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները 22. 10. 2019 թվականին Խաչենի ջրամբարում չափել են ջրի ջերմաստիճանը՝ 180C,PH -8, O2-9․3 -10 մգ/լ բոլոր ցուցանիշները նորմայի սահմանում են եղել։
ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անասնաբուժական տեսչության և «Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների լաբորատորիա» ՊՈԱԿ-ի կողմից ձկների անկման պատճառները պարզաբանելու նպատակով 2019 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Խաչենի ջրամբարից վերցրվել է ջրի 2 փորձանմուշ և 1 հատ սազան, 10 հատ կարաս, որոնց հետազոտության արդյունքում ՝
– թունաբանական բաժինը պարզել է, որ ձկների օրգանիզմում թիոֆոսի, իսկ ջրամբարի ջրի մեջ քլորի և ամոնիակի պարունակությունը բացակայում է.
– մանրէաբանական բաժինը պարզել է, որ ձկների օրգանիզմում ինֆեկցիոն հիվանդությունները բացասվում են, հայտնաբերվել են միայն նեխման բակտերիաներ
– մակաբուծական բաժինը պարզել է, որ ձկների մոտ արգուլոզ, հիրոդակտիլոզ, դակտիլոհիրոզ հիվանդության նկատմամբ ինվազիան բացակայում է։
Ս. թ. հոկտեմբերի 20-ին «Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ջրի հետազոտման արդյունքում պարզվել է, որ ցուցանիշները համապատասխանում են «Խմելու ջուր» , ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ որակի հսկողության N-2-III-Ա2-1 սանիտարական կանոններ և նորմեր պահանջներին։
Ընդհանրացնելով վերոնշյալ տվյալները պարզվել է, որ ջրի քիմիական որակը հիմնականում համապատասխանում է ձկնատնտեսական նորմերին և ձկների անկման պատճառ չի հանդիսանում։ Բացառվել է նաև ձկների օրգանիզմում ինֆեկցիոն հիվանդությունների առկայությունը։
Հնարավոր է ձկների անկման պատճառ հանդիսանա հետևյալ հանգամանքը՝
հորանային ջրընդունիչի շարժական փականի բացման – փակման ժամանակ ջրի հոսքի հետ ձուկը անցնում է մոտ 200մ երկարությամբ հորանային ջրընդունիչի միջով անցնող խողովակի մեջ, որտեղ ենթարկվում է մեխանիկական վնասվածքների:
Ոռոգման ջրթողի բացման – փակման ժամանակ ձկների մի մասը դուրս է մղվում ոռոգման համակարգ, իսկ որոշակի քանակությամբ վնասված ձկներ մնալով խողովակի մեջ, դուրս են մղվում դեպի ջրամբարի մակերես: Վարկած կա նաև, որ մանր ձկների անկման պատճառ կարող էր լինել պայթյունը :Թեման բնապահպանականից իրավական դաշտ է տեղափոխվել: Ոստիկանությունն առայժմ բացառում է պայթուցիկի կիրառումը: Հիմնավորումներ էլ կան այդ տարբերակը բացառելու համար. նախ՝ հետքեր չկան, հարևան բնակավայրերում պայթյունի ձայն չեն լսել, մյուս կողմից էլ անկումը միայն կոնկրետ ձկնատեսակի շրջանում է գրանցվել: Ամեն դեպքում, իրավապահները հարցումները շարունակում են…
Վերջնական եզրակացությունը պատրաստ լինելու դեպքում հայտարարություն կարվի։
Ինչ վերաբերում է Սարսանգի ջրամբարին,ապա այդտեղ վերջին երկու տարում
ձկների անկում չի եղել :


ԱՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագրի շրջանակներում <<Կանաչ Արցախ>>կենսոլորտային համալիր ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների կողմից տեղադրվեցին հերթական՝<<Իծատանը տոն>>քարանձավ,<<Մեծ Նան>>քարանձավ-աղբյուր,<<Դութխու>>հանքային աղբյուր,<<Բլեն Ծակ>>քարանձավ,<<Կռմկեռ>> ջրվեժ,<<Ծալք>>լիճ բնության հուշարձանների ցուցանակները:


Սույն թվականի նոյեմբերի 14-ին ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության և <<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ նախաձեռնությամբ կազմակերպվեցին Դրմբոնի արտադրական համալիրի հանքերի և ֆաբրիկաների կոնսերվացման, ռեկուլտիվացման և դրանց հենքի վրա նոր արտադրությունների կազմակերպման ծրագրերի քննարկումներ` ազդակիր համայնքների ղեկավարների, համապատասխան պետական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Բացման  խոսքով հանդես եկավ  <<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ  տնօրեն Արթուր Մկրտումյանը: Նա  մասնավորապես նշեց,որ Դրմբոնի արտադրական համալիրի մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման և վերամշակման ուղղությամբ ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարեցման և համալիրի փակման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են ստորգետնյա հանքի ու բացահանքի, լցափակման տեղամասի կոնսերվացման, բացահանքի ռեկուլտիվացման, տարածքների բարեկարգման, պոչամբարների ռեկուլտիվացման, բարեկարգման, հարստացուցիչ ֆաբրիկաների արտադրական սարքավորումների, այլևս չօգտագործվող էներգետիկ և հաղորդակցային ենթակառուցվածքների և չօգտագործվող այլ օժանդակ կառույցների ապամոնտաժման, դրանց տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ:

Պատասխանելով նախարարության աշխատակիցներին հուզող հարցերին, նա նշեց, որ օգտագործվում են ժամանակակից սարքավորումներ և  արվում է ամեն ինչ, որպեսզի շրջակա միջավայրի վրա գործընթացի ազդեցությունը լինի նվազագույն չափի: Ինչ վերաբերում է ԱԺ պատգամավոր Վիլեն Սաֆարյանի հարցին,  թե ինչպիսին էին կատարված մոնիթորինգի արդյունքները,  Ա. Մկրտումյանը մեկ առ մեկ ներկայացրեց  բոլոր արդյունքները:

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գասպարյանը խոսեց կատարված աշխատանքների  և պետության կողմից կատարվող հետևողականության կարևորության մասին` ԱՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գործոնները կանխարգելելու կամ նվազեցնելու համար:

Ամփոփիչ խոսքում <<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ  տնօրեն Արթուր Մկրտումյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր ներկաներին` հարցերի և  կարծիքների համար, միաժամանակ նշեց, որ նմանատիպ քննարկումները կկազմակերպվեն  ավելի հաճախակի  և ընդգծեց,որ  ընկերությունը պատրաստ է և բաց լսելու, ընդունելու ողջամիտ առաջարկություններ:

Քննարկման վերջում բոլոր ներկաները շրջայց կատարեցին Դրմբոնի արտադրական համալիրի հանքերի և ֆաբրիկաների կոնսերվացման, ռեկուլտիվացման և դրանց հենքի վրա նոր արտադրությունների կազմակերպման վայրերում և քարի արտադրամասում:


Բնության հուշարձանները բնության բացառիկ, գիտական, պատմամշակութային և գեղագիտական հատուկ արժեք ներկայացնող բնական օբյեկտներ են, որոնց պահպանությունը բացառիկ կարևորության բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական և ռեկրեացիոն հիմնախնդիր է, որի լուծման համար անհրաժեշտ է ձեռնամուխ լինել դրանց տարածքների հստակեցման, չափագրման, սահմանների ճշգրտման, անձնագրավորման և արդյունավետ բնօգտագործման ծրագրերի իրականացման միջոցառումներին:
ԼՂՀ Կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի <<Բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին>> N1053-ն որոշմամբ հաստատված բնության հուշարձանների ցանկում ընդգրկված 88 հուշարձաններից ԱՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմման միջոցառումների 2019 թվականի ծրագրի շրջանակներում կազմվել և հաստատվել են 14 բնության հուշարձանների անձնագրեր:
Բնության հուշարձանների պահպանության և ճանաչողության համար կարևոր նշանակություն ունի յուրաքանչյուրի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրումը:
Ս.թ.նոյեմբերի 8-ին ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության աշխատակիցները <<Կանաչ Արցախ>>կենսոլորտային համալիր ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի և Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի ուսանողների հետ կազմակերպեցին էկոկրթական շրջայց: Շրջայցի ընթացքում իրականացվեցին տարածքի մաքրման աշխատանքներ և տեղադրվեցին <<Գանձակի ջրվեժ>> և<<Ծապին ձոր ջրվեժ>> բնության հուշարձանների ցուցանակները:


Ս.թ. հոկտեմբերի 30-ին ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության մասնակցությամբ և <<Բեյզ Մեթըլս >> ՓԲԸ նախաձեռնությամբ կազմակերպվեցին Կաշենի լեռնահանքային կոմբինատի նոր պոչամբարի նախագծի շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձաքննության հասաարակական լսումներ ազդակիր համայնքների, քաղաքացիների, համապատասխան պետական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

<<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ  Կայուն զարգացման վարչության  պետ Վահրամ Ավագյանը  ներկայացրեց նախատեսվող գործունեության ընթացակարգն ու դրանից բխող բնապահպանական կարևոր լուծումները: Նա մասնավորապես նշեց, որ  շահագործվող պոչամբարի ծավալը գրեթե սպառվել է, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ստեղծել նոր ծավալ՝ ֆաբրիկայի պոչերը պահեստավորելու համար: Նոր պոչամբարի տեղադրման հարթակի ընտրության նպատակով , -հավելեց նա,-2018 թ.Վարդաձոր և Կավարտ գետերի ջրբաժանների միջև ընկած ամբողջ՝ 4000 հա մակերեսով տարածքում իրականացվել են դաշտային ֆլորիստիկական, ֆաունիստիկական, հնագիտական ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև ուսումնասիրվել  են տարածքի հողերը՝ կատարվել է նմուշառում նրանց կազմը և քիմիական բաղադրությունն  որոշելու նպատակով և եկել այն եզրահանգման, որ ընտրված  հարթակն  օպտիմալ է ինչպես ինժեներա-տեխնիկական, այնպես էլ բնապահպանական տեսակետից:

Պատասխանելով ազդակիր համայնքների բնակիչներին մտահոգող հարցերին, բանախոսը նշեց, որ ամեն ինչ արվելու է, որպեսզի շրջակա միջավայրի վրա արտադրական գործընթացի ազդեցությունը լինի նվազագույն չափի, օգտագործվելու են ժամանակակից սարքավորումներ: Բարձրացվեց նաև ջրի աղտոտվածության հարցը: <<Բեյզ Մեթըլս>> ՓԲԸ  գործադիր տնօրենի տեղակալ Սամվել Իվանյանը նշեց, որ օգտագործվելու է ջրի փակ շրջանառություն՝ ջուրը պոչամբարից անցնելու  է պարզեցման լիճ, ապա պոմպով կրկին մղվելու  է ֆաբրիկա: Այսինքն, մոտ 30 տոկոսն է մաքուր ջուր վերցվելու, մնացած մասն անընդհատ պտտվելու է: Պոչամբարի տեղադրումն իրականացվելու  է հակաֆիլտրացիոն միջոցառումների կիրառմամբ, որը կբացառի պոչամբարի աղտոտված ջրերի ներծծումը և ստորերկրյա ջրերի հավանական աղտոտումը, կիրառվելու է միջազգային լավագույն փորձը, բնապահպանական և անվտանգության բարձր ստանդարտները:

<<Բեյզ Մեթըլս >>ՓԲԸ ներկայացուցիչները հավաստիացրին, որ նախատեսվող գործունեությունը  բացասական ազդեզություն չի ունենա  ազդակիր համայնքների վրա, ավելին, ստեղծվել է հիմնադրամ, որը հնարավորություն կտա բարելավել համայքների բնակչության սոցիալական վիճակը, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր և համայնքների երիտասարդները կապահովվեն աշխատանքով:

ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գասպարյանը,  ներկայացնելով հանքարդյունաբերության կարևորությունը ԱՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ, միաժամանակ կարևորեց պետության կողմից կատարվող հետևողականությունը հանքարդյունաբերության գործառույթներից բխող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  գործոնները կանխարգելելու կամ նվազեցնելու նկատմամբ, որոնք բխում են <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ԱՀ օրենքի դրույթներից:

Քննարկումներից հետո մասնակիցներն եկան այն եզրահանգման, որ իրոք, ընկերության գործունեությունը կբերի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման, հույս հայտնելով, որ գործունեությունը կկազմակերպվի  խիստ նախագծային լուծումներին համաձայն և վնաս չեն բերի մարդու առողջությանը, հողային ծածկույթին և կլինեն թույլատրելի սահմաններում:

Հասարակական լսումների ավարտին  <<Բեյզ Մեթըլս>>ՓԲ ընկերության տեղակալ Սամվել Իվանյանը շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին՝ կարծիքների  փոխանակման և արված առաջարկությունների համար, միաժամանակ պատրաստակամություն  հայտնեց անհրաժեշտության  դեպքում  կազմակերպել  նոր  քննարկումներ :


Ս.թ. հոկտեմբերի 25-ին  տեղի ունեցավ կլոր սեղան` նվիրված Արցախում  շրջակա միջավայրի վրա փոքր ՀԷԿ-երի ազդեցությանը: Քննարկումը նախաձեռնել էր ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությունը:

Բացման խոսքով ելույթ ունեցավ ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար Ֆ.Գաբրիելյանը: Նա մասնավորապես նշեց, որ<<…փոքր ՀԷԿ-երը  հատուկ ռազմավարական   նշանակություն ունեն մեր երկրի անվտանգության համար , սակայն ոչ արդյունավետ, ավանդական ջրօգտագործումից ժառանգած և ընթացիկ   գործունեության արդյունքում հյուծված ջրային ռեսուրսները վերականգնելու հարցը դարձել է հրատապ, դրա համար մենք  հրավիրել ենք Ձեզ , որպեսզի վերլուծենք մեր մտահոգություններն ու հարցին լուծում տանք>>:

Այնուհետև նախարարի տեղակալ Ա.Գասպարյանը ներկայացրեց գործող և կառուցվող ՓՀԷԿ-երի  առկա իրավիճակն ու ջրաչափական  մշտադիտարկման  համակարգի տեղադրման ու շահագործման գործընթացը :

Խնդրի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Վ.Սաֆարյանը: Նա նշեց, որ <<նշված բացասական գործոններից  խուսափելու համար հանրապետությունում  ներկայումս  շատ  այժմեական է  նախկինում  գործող ջրաչափական ու օդերևութաբանական դիտակետերի և ցանցի վերականգնումը, առաջարկելով ջրաչափական դիտակետերի և օդերևութաբանական կայանների ցանց ստեղծել առաջին փուլում տնտեսապես ակտիվ յուրացվող տարածքներում, այն է՝Թարթառի,Կարկառի և Հակարու ավազաններում,  իսկ երկրորդ փուլում ընդգրկել ողջ տարածքը:

<<Փոքր ՀԷԿ-երի հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա>> և << Գետերի էկոլոգիական հոսքի և ՓՀԷԿ-երի կողմից ջրային ռեսուրսների օգտագործման ոլորտի վերահսկողությունը>> թեմաների շուրջ իրենց տեսակետները ներկայացրեցին   բնական ռեսուրսների կառավարման և բնապահպանության քաղաքականության բաժնի պետ  Էլլադա Արամյանն  ու  բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության պետ Սևակ Ստեփանյանը :

Քննարկումների ընթացքում նշվեց, որ ջրային հաշվեկշռի  բաղադրիչների մեծությունների փոփոխությունը կապված կլիմայի գլոբալ փոփոխության և մարդածին գործոնի, հատկապես ինտենսիվ  տեխնոգենեզի ազդեցության մեծացումն առաջ է բերում մակերևութային ջրերի փոփոխության գնահատման և մոնիթորիգի անհրաժեշտություն :Նախարար Ֆ.Գաբրիելյանը  նշեց, որ նախարարությունն արդեն երկու տարի շարունակ իրականացնում է Արցախի Հանրապետության մակերևութային  ջրերի մոնիթորինգ,մշտադիտարկումների միջոցով պարբերաբար կատարվում է մակերևութային  ջրերի էկոլոգո-երկրաքիմիական  առանձնահատկությունների գնահատում   և այդ տվյալների  հիման վրա  ձեռնարկվել ու ձեռնարկվում են միջոցառումներ աղտոտող նյութերի ցուցանիշները նվազեցնելու ուղղությամբ: Միաժամանակ,- հավելեց նախարարը,-ստեղծված բնապահպանական խնդիրները լուծելու, ջրօգտագործման ժամանակ էկոհամակարգի պահպանությունն ու  հավասարակշռությունն ապահովելու համար մենք ձգտում ենք սահմանել ՀԷԿ-երի կառուցման և շահագործման այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք կկանխարգելեն կամ կնվազեցնեն շրջակա միջավայրի վրա ՀԷԿ-երի վնասակար ազդեցությունները:

Փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման ոլորտում արդեն համապատասխան օրենսդրական դաշտ է ստեղծվել, որոնք վերացնում են շրջակա միջավայրի սպառնալիքներին առնչվող խնդիրները:

Կլոր սեղանի մասնակիցներն ողջունեցին նման ձևաչափի հանդիպումները և բարձրացրած հարցերը լուծելու նպատակով առաջարկեցին ստեղծել միասնական հարթակ, որտեղ կսահմանվեն համագործակցության ուղղությունները:

Ամփոփիչ խոսքում Ֆելիքս Գաբրիելյանը  շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին և նշեց.  « Մենք պատրաստ ենք բաց հանրային քննարկման,բաց ենք լսել և ընդունել ողջամիտ առաջարկություններ, քանի որ ցանկացած առաջարկություն բխում է բոլորիս նպատակներից ու շահերից »: