ԱՀ բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարար Ֆ.Գաբրիելյանի մոտ օրերս անց է կացվել աշխատանքային խորհրդակցություն:Խորհրդակցությանը մասնակցում էին նախարարի տեղակալները, բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալության, բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչության պատասխանատու աշխատողներն ու տարածքային տեսուչները: Խորհրդակցությունը նվիրված էր նախարարության պետական տեսչական մարմնի գործառույթների իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու խնդիրներին: Խորհրդակցության ընթացքում մասնավորապես բարձրացվել են որսի կանոնների խախտմամբ կատարվող որսի, սիրողական ձկնորսության հիմնախնդիրները, դրանց դեմ պետական տեսչական մարմնի վերահսկողական գործառույթների ուժեղացման, ինչպես նաև որսի թույլտվությունների գործընթացի կանոնակարգմանն առնչվող հարցեր, ներկայացվել դրա դեմ պայքարի առաջարկներ, ինչպես նաև այն կանխելու նպատակով համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու հարցեր:
Լսելով բնապահպանական պետական տեսչության և տարածքային տեսուչների հաշվետվությունները՝ նախարարի տեղակալները ներկաների ուշադրությունը բևեռեցին վերահսկողական գործառույթների իրականացման արդյունավետության բարձրացմանը խթանող գործոնների վրա:
Վերջում Ֆ.Գաբրիելյանը նշեց, որ տեսչական որոշ գործառույթներ ոչ բավարար են իրականացվում և հանձնարարեց բոլոր ռեսուրսները ներդնել սեղմ ժամկետներում գործունեությունը լիարժեք կազմակերպելու և ապօրինի որսի ու ձկնորսության դեմ պայքարը պատշաճ մակարդակի բարձրացնելու համար: