Նախարար՝  Ֆելիքս  Գաբրիելյան 

         հեռ.՝ (047)94 16 03     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախարարի առաջին տեղակալ ` Արթուր Գաբրիելյան

 հեռ.՝  (047)94 09 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախարարի տեղակալ՝     Ալեքսանդր Գասպարյան

հեռ.՝ (047)94 89 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախարարի տեղակալ` Գարի Գրիգորյան

հեռ.՝  (047)94 17 01

 

 

 

 

 

 

 

Աշխատակազմի ղեկավար`  Էլինա Հայրապետյան     

հեռ.՝  (047)94 12 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Ֆինանսատնտեսական բաժին

Բաժնի պետ`Ժաննա Հարությունյան                                   

հեռ.՝  (047)97 12 98

 

 

 

 

 

 

 

Բնական ռեսուրսների կառավարման և բնապահպանության քաղաքականության բաժին

Բաժնի պետ՝ Էլլադա Արամյան

հեռ.՝ (047) 97 12 98

ellada.aramyan@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Իրավաբանական, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Բաժնի պետ` Մարթա Մկրտչյան

հեռ.՝  (047)94 29 15

 d.marta.m@yandex.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Քարտուղարություն

Քարտուղարության պետ`  Նարինե Չալյան

 հեռ.՝  (047)94 03 52

narinka@rambler.ru

 

 

 

 

 

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ

 

Բնական ռեսուրսների, թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների

կառավարման գործակալություն

 

        

     Գործակալության պետ`Աշոտ Հարությունյան       

     հեռ.՝  (047)97 41 28

       tosha59@mail.ru

 

 

                                     

 

 

 

                                             Կենսառեսուրսների, ջրային ռեսուրսների  կառավարման  բաժին

                                                Բաժնի պետ`   

                                              հեռ.՝  (047)97 41 28

 

 

 

 

 

 

     Ընդերքի տրամադրման և օգտակար հանածոնների

     պաշարների   բաժին

     Բաժնի պետ` Վիտալի Ավանեսյան

     հեռ.՝  (047)96 12 98

    277552bk@.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման բաժին

Բաժնի պետ` Գոհար Գրիգորյան 

հեռ.՝  (047)94 17 01

 

 

 

 

 

 

Բնապահպանական և ընդերքի պետական տեսչություն

 

 

   Տեսչության պետ` Սևակ Ստեփանյան    

   հեռ.՝  (047)97 05 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Կենսաբազմազանության և ջրերի ու մթնոլորտի վերահսկողության բաժին

   Բաժնի պետ`Ռաֆիկ Մաթևոսյան     

   հեռ.՝ (047) 97 05 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդերքի երկրաբանական և մարկշեյդերական վերահսկողության բաժին

Բաժնի պետ`Տիգրան Ասրյան

 հեռ.՝  (047)97 05 44

 asryant@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ

 

                                               <<Արցախանտառ>> ՊՈԱԿ

                                              Տնօրեն` Վահրամ  Հայրապետյան

                                              հեռ.՝  (047)95 33 01

 

 

 

 

 

 

          << <<Կանաչ Արցախ>>կենսոլորտային համալիր>>ՊՈԱԿ

             Տնօրեն`Վահրամ Հայրապետյան

                հեռ.`  (047)974997