Լիցենզիաների և թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգեր և դրանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ:

 

Ընթացակարգեր

 

Փորձաքննության եզրակացություն ստանալու ուղեցույց

 

Բնապահպանական փորձաքննություն


Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ենթակա նախատեսվող գործունեությունների սահմանային չափեր

 

«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ ներկայացվող ծանուցումը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները